trainingen - algemeen > gesprekken kunnen meer rendement hebben, zowel met klanten als intern > de samenwerking in een team wil je verbeteren > je wilt managers die coachen en motiveren Ons motto: liever een kleine stap vooruit dan een grote sprong naar niemandsland. praktijkgerichte trainingen - effectief communiceren, voor beginners èn professionals - stress- en timemanagement - motiverend leiding geven - teamontwikkeling - zelfonderzoek en persoonlijke ontwikkeling onze trainingen: - sluiten aan bij de aanwezige kennis en vaardigheden - zijn gericht op doelen van de organisatie - worden altijd in overleg ingevuld - bieden veel ruimte om te leren en te oefenen in kleine groepen - zijn gericht op het verbeteren van de relaties tussen mensen en tussen afdelingen vertrekpunt Je nodigt ons uit voor een kosteloos oriënterend gesprek. Daarin verkennen we de wensen voor organisatie en deelnemers. Wij maken daarna een offerte, waarin we het gewenste resultaat en de uitvoering beschrijven. uitvoering Dikwijls interviewen wij een aantal toekomstige deelnemers. Wij kunnen dan de behoeften en knelpunten inventariseren. Deze verwerken we in de training, zodat de mensen direct profijt van de training hebben. We zijn flexibel en creatief in het gebruik van werkvormen en opdrachten. Iedere bijeenkomst wordt geëvalueerd om zo goed mogelijk aan de wensen van deelnemers en opdrachtgever tegemoet te kunnen komen. prijsindicatie De prijs varieert van 500 tot 700 euro per dagdeel voor één trainer. De groepsgrootte is dan 7 tot 12 personen. Daarnaast kunnen kosten komen voor voorbereiding of nazorg.